Hedefimiz; Daha Çağdaş Daha Uygar Bir Selim

Zabıta Dairesi

Zabıta Müdürlüğümüz asli görevi belde halkının sıhhat selamet ve huzurunu temin maksadı ile Belediyenin diğer birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak ve yetkili birimlerin almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamaktır.

Zabıta Müdürlüğümüz hizmetlerini yasalara dayalı, görev, yetki ve sorumluluk anlayışı ile ilçe halkına etkin ve verimli olarak çağdaş bir yaşam anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

Selim Belediyesi olarak her zaman ilkleri gerçekleştirmekteyiz. Kars’ın kalbi olan Selim İlçesi Zabıta personelimizin vatandaşların soru talep ve önerilere daha kolay ve hızlı bir şekilde cevap vermeleri ve her türlü olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri anında almaları için gerekli personelimiz ile ekibimiz oluşturulup görevlerini tam anlamıyla yapmaktadır. Bu proje uygulaması Türkiye’de ilktir. Uygulamadan vatandaşlarımız son derece memnun olduklarını beyan etmektedirler.

Zabıta Müdürlüğümüz hizmetlerini sunarken modern araç ve gereçlerden faydalanmaktadır. Vatandaşlardan gelen şikayet, talep ve öneriler Başkanlığımız iletişim merkezinden ve vatandaşların direk İnternet üzerinden Zabıta Müdürlüğümüze gönderilmekte ve gelen talepler Müdürlüğümüz ekiplerinin kullanmakta olduğu araçlarda bulunan mobil şikayet ekranına anında yansımakta ve gelen şikayetlere en kısa sürede bakılarak olumsuzluk giderilmekte ve şikayetin cevabı tekrar araçlarda bulunan mobil ekrandan Başkanlığımız iletişim merkezine gönderilmektedir. Ayrıca telefon yoluyla gelen şikayet ve istekler Telsiz iletişimi ile de anında ekiplere bildirilmektedir.

Başta Belediye suçlarının engellemek ortadan kaldırmak halkın sağlık ve selametini kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde korumak kollamakla yükümlü olan birimimiz bunların yanı sıra; sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence  yerlerine denetlemek. Belediye tenbihnamesi, kabahatler kanunu ve diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek başlıca hizmetlerimiz ve görevlerimiz arasındadır.

BELEDİYE ZABITASINA GÖREV VEREN YASALAR

 • Belediye Zabıtası 5393 ( 3030 Sayılı ) Belediye Kanunu’nun ve 1608 ( 151 ) sayılı Belediye Ceza Kanunu’nun doğrudan verdiği yetki ve görevlerden başka belediye ve şehrin düzeni ile ilgili olarak;
 • Ruhsat İşlemleri ile ilgili yönetmelik,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha ( Genel Sağlık Koruma ) Yasası,
 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu,
 • 3516 Sayılı Ölçüler Kanunu,
 • 3489 Sayılı Pazarlıksız Satış Kanunu,
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu,
 • 3621 Sayılı Kıyı Koruma Kanunu,
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 2872 (3301 ile değişik) Sayılı Çevre Kanunu,
 • 80 Sayılı Haller Kanunu,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 • 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik eserleri Kanunu,
 • 7201 ( 3210 ile değişik ) Sayılı Tebligat Kanunu,
 • 765 Sayılı ( 3506 – 3591 Sayılı Kanunlarla değişik ) Türk Ceza Kanunu,
 • Dilenciliğin önlenmesi ile ilgili tüzük,
 • Ticaret Sicil tüzüğü,
 • 3434 Sayılı Uzun Alet ve Vasıtalar hakkındaki Yasa,
 • 734 Sayılı Medeni Kanunu,
 • 3747 ve 4109 Sayılı Yasalar,
 • 831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Yasa,
 • 1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Yasa,
 • Belediye Zabıtası görev ve yetki yönetmeliği,
 • Gayri Sıhhi Müesseseleri yönlendiren yönetmelikle birlikte anılan kurumların uygulama yönetmelikleri,
 • 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile önemli boyutlarda görevli kılmıştır.

Görev Tanımı

Zabıta Müdürlüğüne kaçak inşaat, seyyar satıcı şikayeti,  izinsiz işgal, Ruhsatsız iş yeri Sağlık, Fırın, Kaçak et, Trafik, Temizlik, Başıboş hayvanlar, Arızalı yol, Kaçak hafriyat dökümü, izinsiz kazı, Çevre Kanununa muhalefet, Gürültü Kirliliği, İzinsiz İlan Reklam ve diğer muhtelif konularda bildirilen şikayetler sonuçlandırılarak şikayet sahiplerini sonuçtan bilgilendirmektir.

Zabıta Müdürlüğüne bütün resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Belediyeye bağlı Müdürlüklerden ve Vatandaşlardan gelen resmi yazı, dilekçe, e-mailler ve telefonla yapılan şikâyetler işlem yapılmak üzere kayda alınarak sonuçlandırılır.

 

Seyyar Satıcılarla Mücadele Çalışması : Seyyar ekibimiz 24 saat esasına göre personelimiz ile çalışmalarını sürdürerek seyyar esnaf ile mücadele etmektedir. Ayrıca işgallerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmak, yıkım çalışmalarına iştirak etmek,

Trafik Çalışmaları : Trafik ekiplerimiz 09.00 – 18.30 saatleri arasında görev yapmakta olup, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev yaparak düzen ve intizamı sağlamaya çalışmaktadır. Saat 10:00’ dan sonra trafiğe kapalı olan bölgelerde yaya geliş geçişini engelleyen ve kaldırımı işgal ederek halkın geliş geçişini engelleyen araç ilgililerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden işlem yapmaktadır.

 Gece Yapılan Çalışmalar : 22.00 – 07.30 saatleri arasında görev yapan gece ekibimiz, eğlence yerlerinde gerekli kontrolleri yapmakta, şikayetleri takip etmekte ve gürültü şikayetlerini değerlendirmektedir.

Gecekondu ve İmarla İlgili Çalışmalar:Gecekondu ekibimiz 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ve ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile koordineli görev yapılmaktadır.

Şikayet ve Kontrol ile ilgili Çalışmalar : Şikayet ve kontrol ekibimiz 15.00 – 24.00 saatleri arasında görev yapmakta, akşam saatlerinde belediyemize ulaşan şikayetleri değerlendirmekte, acil durumlarda müdahale etmekte, genel olarak nizam ve intizamın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmakta ve mühürlü bulunan iş yerlerini kontrol etmektedir.

Mühürleme ve Denetim Çalışmaları : Mühürleme Ekibimiz 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 25902 sayılı iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden ruhsatsız olarak faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerini mühürleyerek faaliyetten men etmektedir.

Büro Çalışmaları : Müdürlüğümüze gelen bütün evrak, dilekçe, genelgeler, emirler öncelikle büromuzda hem bilgisayara hem de deftere kaydedilerek gereği yapılmak üzere ilgili ekibe havale edilmektedir. Evrakın gereği ekip tarafından yapıldıktan sonra tekrar büroya teslim edilmekte ve büroda gereği yapılan evrak hakkında gelmiş olduğu birime yazılı olarak bilgi verilmektedir.

Ayrıca telefon şikayetleri de büro tarafından alınarak derhal ilgili ekibe bildirilmekte ve takibi yapılmaktadır. Bunların dışında; ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması, kaçak ilan ve reklamların önlenmesi, dilencilerle mücadele çalışmaları, gayri sıhhi müesseselerin denetimi, gayri sıhhi müessese dışında kalan müesseselerin kontrolü, kaçak et denetimleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak yapılan denetim çalışmaları, ana arter ve sokaklarda yapılan kazı çalışmalarının kontrolü, 775 sayılı yasanın 18. maddesine göre yapılan yıkım çalışmaları, Zabıta Müdürlüğümüze iletilen şikayetlerin değerlendirilmesi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre yapılan işlemler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre yapılan denetim çalışmaları, su sızıntısı şikayetleri, çöp şikayetleri vs. gibi işlemler yapılmaktadır.

Selim Belediyesi Zabıtası, tüketicilerin daha iyi bilinçlenmesi için denetimlerini aralıksız sürdürmektedir.

Selim Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürerek, iş yerlerindeki ücret tarifelerini kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde gerekli yerlere asmayan esnaflara 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna istinaden tutanak tanzim ederek Kaymakamlık Makamına göndermektedir.

Zabıta Müdürlüğümüzün verdiği bilgiye göre İlçemiz genelindeki denetimlerin rutin olarak devam ettiğini, tüketicinin korunmasına yönelik vatandaşların bilinçlenmesi için tüketicinin el rehberleri hazırlanarak ilçe sakinlerine ulaştırılarak ile vatandaşların bilinçli tüketici olmaları ve bilgilendirilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek ilçemizin yaşam standartlarının her geçen gün yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtmektedir.

Zabıta Komiseri

Comments are closed.