Hedefimiz; Daha Çağdaş Daha Uygar Bir Selim

Yazı İşleri

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, kurum arşivinin yönetimi ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini merci mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

Yazı İşleri Müdürü

Comments are closed.